Projenin Beklenen Sonuçları

1.Proje kursiyer seçimi için başvuru sahibi,eş başvuru sahipleri,iştirakçı firmaların insan kaynakları personeli ve eğitmenlerimizin de yer aldığı bir kurul oluşturularak mülakatlar yapıldı ve projemize 20 erkek ve 20 kadın olmak üzere 40 kursiyer seçildi.

2. 25 Ön büro kursiyerimize MEB onaylı sertifika sağlayabilmek için MEB modülüne uygun olarak 632 saatlik ön büro (resepsiyon) mesleki eğitimi,120 saatlik İngilizce yabancı dil eğitimi verildi.

3. 15 Servis (Garson) kursiyerimize MEB onaylı sertifika sağlayabilmek için MEB modülüne uygun olarak 288 saatlik servis (garson) mesleki eğitimi,120 saatlik İngilizce yabancı dil eğitimi verildi.

4.Servis (Garson) ve ön büro (Resepsiyon) kursiyerlerimize 24 saatlik genel beceri eğtimleri,48 saatlik rehberlik ve danışmanlık eğitimleri verildi.

5.Projede belirlenen kriterlere göre başarılı olan kursiyerler Malta' da 6 hafta boyunca İngilizce yabancı dil eğitimi alındı.

6. 40 kursiyerimize toplam 24 saat genel beceri eğitimi verildi.

7. 40 kursiyerimize bireysel istihdam eylem planları geliştirmek için rehberlik ve danışmanlık eğitmenleri ve İŞKUR'un iş ve meslek danışmanları tarafından 48 saat eğitim verildi.

8.Eğitim ve konaklama merkezlerinin çalışma şartları altında bilgi edinip iletişimin sürekliliğini sağlamak için 160 adet anket çalışması yapıldı.

9. Otel ve konaklama merkezlerine 40 kursiyer ile birlikte 2 adet teknik gezi düzenlendi.

10.İşçi.işveren,üniversite ve yerel halkın bir arada bulunduğu  8 adet seminer ve toplantı çalışması yapıldı.

11. 40 kursiyerimizin teorik eğitimler sonucunda uygulamalı olarak eğitim görmeleri için iştirakçi firmalarımızda 22 günlük staj programına dahil olmaları sağlandı.

12.Ön büro eğitim grubunda başarılı olan kursiyerler Malta'da 6 haftalık ingilizce dil eğitimine katıldı.

13.Projemiz sona erdikten sonra da nitelikli personele daha kolay ulaşılması için turizm sektöründe istihdam edilecek olan nitelikli personellerin CV ve özgeçmişlerinin bulunduğu 1 adet proje web sitesi oluşturuldu.Turizm sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin bu site üzerinden turizm sektöründe çalışmak isteyen personellerle iletişime geçmesi kolaylaştırıldı.