Faaliyetler

1. Proje ofisinin ve ekibinin oluşturulması 

2. Proje görünürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

3. Eğitimcilerin belirlenmesi,kursiyerlerin seçilmesi ve proje açılış toplantısının gerçekleştirilmesi 

4. Anket çalışmasının yapılması 

5. Mesleki,genel beceri ve yabancı dil eğitimlerinin verilmesi 

6. Toplantı ve seminerlerinin gerçekleştirilmesi 

7. Uygulamalı (staj) eğitimlerin verilmesi 

8. Proje sonu tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve kursiyer takibi için web sitesinin kurulması 

9. İşçi-işveren  eşleştirme faaliyetlerinin yapılması

10. Raporlama  ve proje kapanış şenliğinin yapılması