Projenin Genel Amacı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizm sektöründe görev yapan nitelikli personel sayısını arttırarak,turizm sektörünün bölgedeki kalitesini yükseltmek ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ni turizm bölgesi haline getirmek.Projemiz ile Bölge'de genç istihdamını destekleyerek genç işsizlik oranını %1 oranında azaltmak ve kursiyerlerimizi istihdam ederek iş hayatındaki devamlılıklarını sağlamak projemizin genel amacıdır.